خاطرات سال ١٣٦٦ را در وبلاگ ٢٠ سال پيش بخوانيد

December 15, 2007

http://20sal.wordpress.com/

Advertisements

کتاب خاطرات مظفر محمدى

December 15, 2007

http://azadi-b.com/F-Album/m2ketab.pdf

روشنک

December 15, 2007

کتاب خاطرات محمد جعفرى

http://azadi-b.com/F-Album/roshanak.pdf

تاريخ زنده

December 15, 2007


کردستان ٬ چپ و ناسيوناليزم

http://azadi-b.com/F-Album/tarix_zendeh.pdf

 

زندگينامه جوهيل ترانه سراى کارگران ( ترجمه اسعد حاجى حسنى )

December 12, 2007

به جای مقدمه

می‌دیدم که این جا و آن جا اقتباس، تلخیص و یا قسمت هائی ترجمه شده به فارسی از متن اصلی [انگلیسی] بدون ذکر منبع از زندگی جو هیل ارائه می‌شوند. منابع زیادی در مورد زندگی وی وجود دارند. اما آن چه که من دیده‌ام و خوانده‌ام همگی از جزوه زیر گرفته‌شده‌اند که توسط I.W.W به چاپ رسیده‌است.

JOE HILL – IWW Songwriter by Dean Nolan and Fred Thompson

خیلی وقت پیش این جزوه‌ را برای چاپ در کومه‌له‌ (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) ترجمه کردم. هرگز به چاپ نرسید. Read the rest of this entry »

December 12, 2007

تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری کارگران سنندج, نوشته عبه سید مرادی

December 12, 2007

 

برگرفته از  فصل نامه  رها شماره 
رفقای کارگر !
 خوانندگان  گرامی :  مقاله ای را که  مطالعه  می کنید  حاصل  تلاش  رفیق عبه سید مرادی در سالهای  1366و1367 در کردستان،  و از منبع موثق  تهیه  شده که چندین سال از آن می گذرد  ولی  مطالعه مختصر تاریخ کارگری  برای  ما  ارزشمند و قابل ارج است.  و بنا به  همین  دلیل هرکسی  در این  راه  تحقیاتی انجام داده است ما  از آن استقبال  می کنیم  و در نشریه  رها  در صورت لازم و تکميل  تاریخ مبارزات کارگران،  برای آگاهی  خوانندگان  رها  قطعاَ آن را درج می کنیم• Read the rest of this entry »

بخش اول از کتاب جنبش اول ماه مه در كردستان ( 1385) ۲۰۰۶- ۱۳۵۸. گرد آورنده نسان نودینیان

December 12, 2007


توضيح: بخش اول از  كتاب جنبش اول ماه مه در كردستان را ملاحظه ميكنيد· اين كتاب در شهريور ۱۳۷۸(سپتامبر ۱۹۹۹) در تيراژ ۵۰۰ نسخه در سليمانيه چاپ و به ايران ارسال شد· متن اوليه كتاب با واژه نگار نوشته شده بود· با بازنويسي كتاب بشكل فورمات ورد بخش اول از ۴بخش كتاب را بمناسبت اول مه سال ۲۰۰۷ در اختيار قرار ميدهم·  اهميت بخش اول اين كتاب تجارب و درسهاي ارزنده اي است در ارتباط با برپايي اول مه هاي سالهاي ۱۳۶۸تا ۱۳۶۴ در سنندج· طبقه كارگر و فعالين جنبش كارگري با كارداني و روحيه انقلابي قدرت انقلابي و متحد خود را به نمايش گذاشته اند· درسها و تجارب اول مه هاي سالهاي ۶۸تا۶۴ تاريخ درخشاني در جنبش كارگري و جنبش برپايي مراسمهاي اول مه در دل خفقان سياه رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي است· نسان نودينيان ۲۰ آپريل ۲۰۰۷

Read the rest of this entry »

Hello world!مرورى بر جنبش اعتراضی دانش آموزان و ورزشكاران شهر سنندج درفاصله سالهاى (١٣٥٩ تا ١٣٦١) شمس الدین امانتى

December 12, 2007

http://www.mobarez-k.com/moxtalef/amanati%208sanandj.pdf